Aktualności Kancelaria Porządek nabożeństw Duszpasterze Ogłoszenia Grupy Kurs przedmałżeński Głos Apostołów Sakramenty Fotogaleria Bł. Bernard Lichtenberg O Oławie / o parafii Centrum Formacji Zapowiedzi przedślubne Warto przeczytać Kontakt Wirtualny spacer
Data ostatniej modyfikacji: 2023-06-29 07:32:10

Sakrament Małżeństwa

 
Narzeczeni w kancelarii mogą z rocznym wyprzedzeniem zarezerwować termin swojego ślubu.
 
Najpóźniej trzy miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni osobiście zgłaszają się do kancelarii w celu spisania kanonicznego protokołu przedmałżeńskiego (obejmuje 2 spotkania) oraz by złożyć wymagane dokumenty:
1. Jeżeli oboje narzeczeni nie należą do naszej parafii przynoszą zgodę swojego księdza proboszcza na udzielenie sakramentu poza parafią zamieszkania;
2. Dowody osobiste;
3. Metryki chrztu do ślubu z adnotacją o stanie wolnym (z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od jej wydania);
4. świadectwo bierzmowania (jeżeli osoba przyjęła sakrament bierzmowania, a ten fakt nie został odnotowany w metryce chrztu, uzyskuje je w parafii, w której osoba ten sakrament przyjęła);
4. świadectwo z katechezy z zakresu szkoły ponadpodstawowej ( licealnej, technicznej, zawodowej – ostatnie posiadane);
5. Zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego;
6. Jeżeli ślub kościelny ma być konkordatowy (ze skutkami cywilnoprawnymi) zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ważny nie więcej niż 6 miesiący przed ślubem ), lub akt ślubu, jeżeli wcześniej zawarto związek cywilny;
7. Dane personalne świadków ślubu (Imię, Nazwisko, wiek, adres).
 
Próby dla narzeczonych przed przyjęciem sakramentu małżeństwa – dzień wcześniej po wieczornej Mszy św.
 
Za wystrój kościoła odpowiada p. Bogusia - tel. 71/303-53-63