Aktualności Kancelaria Porządek nabożeństw Duszpasterze Ogłoszenia Grupy Kurs przedmałżeński Głos Apostołów Sakramenty Fotogaleria Bł. Bernard Lichtenberg O Oławie / o parafii Centrum Formacji Zapowiedzi przedślubne Warto przeczytać Kontakt Wirtualny spacer
Aktualności
Data dodania: 2024-05-13 09:47:02
Więcej...
 
Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski
Data dodania: 2024-05-13 09:42:43

Stanowisko Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski

 w sprawie prawnej ochrony ludzkiego życia

 

Deklaracja Dignitas infinita o godności człowieka to dokument Dykasterii Nauki Wiary zaaprobowany przez Ojca Świętego Franciszka, poruszający kluczowe zagadnienia ludzkiego życia. W związku z narastającą w przestrzeni publicznej i działaniach rządu presją dotyczącą zmiany prawnej ochrony życia ludzkiego w kierunku legalizacji zabijania dzieci w łonie matek, pragniemy przypomnieć jednoznaczne i niezmienne stanowisko Kościoła w tej kwestii.

„Kościół nie przestaje przypominać, że «godność każdej istoty ludzkiej ma charakter istotowy i obowiązuje od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Uznanie tej godności jest niezbywalnym warunkiem wstępnym ochrony egzystencji osobistej i społecznej, a także niezbędnym warunkiem tego, by braterstwo i przyjaźń społeczna mogły się urzeczywistniać między wszystkimi narodami na ziemi». Opierając się na tej nienaruszalnej wartości ludzkiego życia, magisterium Kościoła zawsze wypowiadało się przeciwko aborcji. Św. Jan Paweł II pisze o tym: «Wśród wszystkich przestępstw przeciw życiu, jakie człowiek może popełnić, przerwanie ciąży ma cechy, które czynią z niego występek szczególnie poważny i godny potępienia. […] Dzisiaj jednak świadomość jego zła zaciera się stopniowo w sumieniach wielu ludzi. Akceptacja przerywania ciąży przez mentalność, obyczaj i nawet przez prawo jest wymownym znakiem niezwykle groźnego kryzysu zmysłu moralnego, który stopniowo traci zdolność rozróżnienia między dobrem i złem, nawet wówczas, gdy chodzi o podstawowe prawo do życia. Wobec tak groźnej sytuacji szczególnie potrzebna jest dziś odwaga, która pozwala spojrzeć prawdzie w oczy i nazywać rzeczy po imieniu, nie ulegając wygodnym kompromisom czy też pokusie oszukiwania siebie. […]

Właśnie w przypadku przerywania ciąży można się dziś często spotkać z dwuznacznymi określeniami, jak na przykład ‘zabieg’, które zmierzają do ukrycia jego prawdziwej natury i złagodzenia jego ciężaru w świadomości opinii publicznej. Być może, samo to zjawisko językowe jest już objawem niepokoju nurtującego sumienia. Jednak żadne słowo nie jest w stanie zmienić rzeczywistości: przerwanie ciąży jest – niezależnie od tego, w jaki sposób zostaje dokonane – świadomym i bezpośrednim zabójstwem istoty ludzkiej w początkowym stadium jej życia, obejmującym okres między poczęciem a narodzeniem». Nienarodzone dzieci są zatem «najbardziej bezbronne i niewinne ze wszystkich, a dzisiaj odziera się je z ludzkiej godności, aby robić z nimi to, co się chce, pozbawiając je życia i ustanawiając prawa, by nikt nie mógł temu przeszkodzić».  Należy zatem stwierdzić z całą mocą i jasnością, nawet w naszych czasach, że «obrona rodzącego się życia jest ściśle związana z obroną jakiegokolwiek prawa człowieka»” (Deklaracja Dignitas infinita, 47).

W kontekście troski o życie i rozwój dzieci, Rada Stała KEP zachęca wszystkich wiernych do włączenia się w inicjatywę Ojca Świętego Franciszka, który ustanowił pierwsze Światowe Dni Dzieci. Będą one obchodzone 25 i 26 maja 2024 roku. W naszych modlitwach pamiętajmy także o tych dzieciach, którym nigdy nie było dane ujrzeć blasku słońca.

 

 

Podpisali Członkowie Rady Stałej

Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 2 maja 2024

 

 

 

Za zgodność:

 

 

Bp Artur G. Miziński

Sekretarz Generalny

Konferencji Episkopatu Polski

 
Pielgrzymka Mężczyzn do Krzeszowa
Data dodania: 2024-05-04 14:09:20
https://mcusercontent.com/d77b08e0a805ac5bf17ce131b/_compresseds/e0ab7f1a-9319-599f-1875-a9740705cde8.jpg
 
Kongres Wieczystej Adoracji
Data dodania: 2024-05-04 14:08:05
https://mcusercontent.com/d77b08e0a805ac5bf17ce131b/_compresseds/a1887577-8aa6-41ff-0ca4-f7971ef50731.jpg
 
Koncert Wielkanocny
Data dodania: 2024-04-12 16:36:40
Serdecznie zapraszamy na koncert wielkanocny w sobotę 13 kwietnia o godzinie 19. Wystąpi Zespół Wokalny Cantus Olaviensis pod dyrekcją Barbary Szarejko-Nestor. Muzycy wykonają Kantatę Wielkanocną nr 4 Jana Sebastiana Bacha. Występ poprzedzony będzie słowem wprowadzającym o muzyce baroku. Serdecznie zapraszamy.
Więcej...
 
Droga Krzyżowa
Data dodania: 2024-03-16 08:11:17
Więcej...
 
Śmierć Abp Mariana Gołębiewskiego
Data dodania: 2024-03-15 09:56:24
http://www.archidiecezja.wroc.pl/images/obrazek_bp_golebiewski.jpg
 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Data dodania: 2024-03-10 06:54:57
Rekolekcje wielkopostne 2024
Mateusz Kosior OP jest kaznodzieją, rekolekcjonistąi duszpasterzem. Pochodzi z Wielkopolski.
W zakonie dominikanów jest od 2008 roku. Od wielu latzaangażowany w szeroko rozumianą ewangelizację (Przystanek Jezus, fora ewangelizacyjne, itp.). Pracował w klasztorze w Jarosławiu, Poznaniu i Tarnobrzegu.Był katechetą, duszpasterzem scholi, opiekunem scholi
młodzieżowej i grup biblijnych. Po śmierci o. Jana Góry OP był duszpasterzem Lednicy i organizatorem Spotkań Młodych na Polach Lednickich w Polsce. Opiekował
się również grupą Lednica2000 Association w Chicago (Catholic Youth Organization/USA). Od wielu lat głosi rekolekcje w Polsce i poza jej granicami. W Łodzi jest najmłodszym bratem we wspólnocie i od niedawna jest zaangażowany w Dominikański Ośrodek Kaznodziejski. Zajmuje się również „social mediami” i stroną internetową klasztoru. Pasjonują go podróże, podczas których pochłania go poznawanie kultury i historii miejsc oraz ludzi, których spotyka. Dobry przewodnik wycieczek. Najlepiej wypoczywa w galeriach malarskich i przy dobrej muzyce. Uwielbia smak czekolady i czas spędzony przy książce.
 

A oto ich program:

Od poniedziałku do środy msze św. z nauką rekolekcyjną o godz.9.00 i 18.00.

 Dodatkowe spotkanie dla młodzieży we wtorek o godz.19.00.

 Spowiedź święta w środę od godz.8.00 do 9.00 oraz od godz.16.00 do 18.00.

Więcej...
 
Strona 1 >>