Aktualności Kancelaria Porządek nabożeństw Duszpasterze Ogłoszenia Grupy Kurs przedmałżeński Głos Apostołów Sakramenty Fotogaleria Bł. Bernard Lichtenberg O Oławie / o parafii Centrum Formacji Zapowiedzi przedślubne Warto przeczytać Kontakt Wirtualny spacer
Aktualności
Koncert Wielkanocny
Data dodania: 2024-04-12 16:36:40
Serdecznie zapraszamy na koncert wielkanocny w sobotę 13 kwietnia o godzinie 19. Wystąpi Zespół Wokalny Cantus Olaviensis pod dyrekcją Barbary Szarejko-Nestor. Muzycy wykonają Kantatę Wielkanocną nr 4 Jana Sebastiana Bacha. Występ poprzedzony będzie słowem wprowadzającym o muzyce baroku. Serdecznie zapraszamy.
Więcej...
 
Droga Krzyżowa
Data dodania: 2024-03-16 08:11:17
Więcej...
 
Śmierć Abp Mariana Gołębiewskiego
Data dodania: 2024-03-15 09:56:24
http://www.archidiecezja.wroc.pl/images/obrazek_bp_golebiewski.jpg
 
REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
Data dodania: 2024-03-10 06:54:57
Rekolekcje wielkopostne 2024
Mateusz Kosior OP jest kaznodzieją, rekolekcjonistąi duszpasterzem. Pochodzi z Wielkopolski.
W zakonie dominikanów jest od 2008 roku. Od wielu latzaangażowany w szeroko rozumianą ewangelizację (Przystanek Jezus, fora ewangelizacyjne, itp.). Pracował w klasztorze w Jarosławiu, Poznaniu i Tarnobrzegu.Był katechetą, duszpasterzem scholi, opiekunem scholi
młodzieżowej i grup biblijnych. Po śmierci o. Jana Góry OP był duszpasterzem Lednicy i organizatorem Spotkań Młodych na Polach Lednickich w Polsce. Opiekował
się również grupą Lednica2000 Association w Chicago (Catholic Youth Organization/USA). Od wielu lat głosi rekolekcje w Polsce i poza jej granicami. W Łodzi jest najmłodszym bratem we wspólnocie i od niedawna jest zaangażowany w Dominikański Ośrodek Kaznodziejski. Zajmuje się również „social mediami” i stroną internetową klasztoru. Pasjonują go podróże, podczas których pochłania go poznawanie kultury i historii miejsc oraz ludzi, których spotyka. Dobry przewodnik wycieczek. Najlepiej wypoczywa w galeriach malarskich i przy dobrej muzyce. Uwielbia smak czekolady i czas spędzony przy książce.
 

A oto ich program:

Od poniedziałku do środy msze św. z nauką rekolekcyjną o godz.9.00 i 18.00.

 Dodatkowe spotkanie dla młodzieży we wtorek o godz.19.00.

 Spowiedź święta w środę od godz.8.00 do 9.00 oraz od godz.16.00 do 18.00.

Więcej...
 
KONCERT
Data dodania: 2024-02-27 10:52:57
Więcej...
 
Katecheza
Data dodania: 2024-02-24 20:51:11
Pojawiające w ostatnim czasie doniesienia medialne dotyczące planowanych zmian w edukacji napawają niepokojem środowiska związane z edukacją religijną w Polsce. Zapowiedzi dotyczące niewliczania oceny z religii do średniej, umieszczenia lekcji religii na pierwszych lub ostatnich lekcjach oraz redukcji liczby godzin religii do jednej lekcji w tygodniu wprowadzają niepokój dotyczący przyszłości nauczania religii w Polsce. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich o modlitwę i świadectwo ukazujące dobro, jakie dokonuje się poprzez lekcje religii.
W związku z ogłoszonymi przez MEN konsultacjami społecznymi dotyczącymi nowelizacji rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, których jednym z celów jest zaprzestanie wliczania oceny z religii do średniej ocen, zwracamy się szczególnie do rodziców, aby występowali do ministerstwa w obronie lekcji religii przypominając o ich konstytucyjnym prawie do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.
Jak informuje Ministerstwo, konsultacje publiczne projektu rozporządzenia potrwają do 26 lutego br. Zachęcamy, aby osobiście zwracać się do MEN. Swoje stanowisko w sprawie szkolnej lekcji religii można przesłać drogą mailową: sekretariat.dkopp@men.gov.pl lub kancelaria@men.gov.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa.
Głosem w obronie edukacji religijnej jest także petycja w obronie szkolnej lekcji religii zorganizowana przez środowisko świeckich katechetów. Można ją podpisać na stronie internetowej

ks. Mariusz Szypa
Dyrektor Wydziału Katechetycznego

 
Modlitwa wstawiennicza
Data dodania: 2024-02-12 19:21:58
Wspólnota EFFATHA służy modlitwą wstawienniczą w każdy drugi wtorek miesiąca po mszy św. o godz.18.00 w Centrum Formacji. Zapraszamy wszystkich będących w potrzebie.
 
SPOWIEDŹ MISYJNA
Data dodania: 2023-10-17 22:27:59

SOBOTA

GODZ.8.30 - 9.30;    16.00 - 17.00
 
Strona 1 >>