Aktualności Kancelaria Porządek nabożeństw Duszpasterze Ogłoszenia Grupy Kurs przedmałżeński Głos Apostołów Sakramenty Fotogaleria Bł. Bernard Lichtenberg O Oławie / o parafii Centrum Formacji Warto przeczytać Kontakt Wirtualny spacer
Różaniec do wnętrza: Oczyszczenie Kościoła
Data dodania: 2018-01-19 11:26:09
 

     Organizatorzy piszą na swojej stronie: Kościół przeniknął teraz mrok większy niż kiedykolwiek w swojej historii - nie tylko ciemność grzechów seksualnych i innych moralnych "brudów", ale także to, co składa się z każdej możliwej formy błędu maskującej się jako prawda i ciemności, która podszywa się pod światło. Zadanie zdemaskowania tych "myśli", a tym samym torowania drogi do Triumfu Prawdy Chrystusa zostało powierzone Maryi. Przede wszystkim powierzono je Matce Bożej Różańcowej. Święty Paweł pisze: "Noc minęła, dzień jest bliski. Odrzućmy zatem uczynki ciemności i przyobleczmy zbroję światła." Różaniec, jak objawiono w orędziach Matki Bożej Fatimskiej, jest tą zbroją światła posiadającą moc od Boga, aby odrzucić dzieła ciemności, które teraz przenikają Kościół, świat, a zwłaszcza umysły i serca poszczególnych katolików.

     Organizatorzy podkreślają także wdzięczność wobec Polski. Musimy być niezmiernie wdzięczni Polsce za rozpoczęcie tej bojowej krucjaty z jej Różańcem do Granic oraz katolikami we Włoszech i Irlandii, którzy poszli w jej ślady. Tytuł "Różaniec do wnętrza" jest wyjątkowo odpowiedni dla takiego wysiłku w Stanach Zjednoczonych, ponieważ jesteśmy głównym źródłem zła, które przeniknęło współczesny świat: aborcja, antykoncepcja, zniszczenie rodziny, pornografia, homoseksualizm, materializm i konsumpcjonizm, wszelkie zło mediów, które niszczy inteligencję i moralność młodych i starych, zaprzeczenie królowania Chrystusa nad wszystkimi narodami i różnorodne herezje w odniesieniu do prawd Chrystusa.

     Zwracają również uwagę, że polscy katolicy mieli rację, łącząc tę zbiorową modlitwę różańcową z losem swojego narodu. Św. Jakub Apostoł oświadcza: "przyjaźń tego świata jest wrogiem Boga" (Jk 4,4). W Stanach Zjednoczonych ta "przyjaźń świata" przybrała formę stałego kompromisu z amerykańską kulturą i polityką, która wytworzyła wszystkie te złe "owoce" wspomniane powyżej. Kampania wroga w Kościele przybiera teraz postać zapowiadania końca tej "wrogości" między Chrystusem a światem oraz promowania włączenia do życia każdej możliwej formy zła. Różaniec musi więc być przyjęty nie tylko jako forma zbroi chroniącej nas przed osobistym złem, ale jako broń bojowa, aby pokonać oszustwa tych, którzy pracują w ciemności i wewnątrz, aby obalić Chrystusa i Jego Kościół. Różaniec musi być teraz przede wszystkim skierowany na wnętrze Kościoła.

     Niech zatem będzie to wspólny wysiłek prowadzący do oczyszczenia Kościoła i nawrócenia naszego narodu - piszą na koniec i zachęcają do włączania się w tę modlitewną akcję.

Więcej informacji na stronie: Rosary for the interior.

Za: www.gość.pl


Powrót do listy artykułów